Conversation Between ziad and sontungmtv

1 Visitor Messages

 1. Mộng Thần như thế nào cũng phải chạy đi xem một lần a!”

  “V́ cái ǵ không có người nói cho ta?” Nguyệt Lăo phẫn nộ rồi, hắn muốn nổ tung.

  “Mọi người xem ngươi cả ngày v́ chuyện t́nh những tiên tử kia đều đau đầu, sợ quấy rầy ngư vợt cầu lông yonex
  vợt cầu lông fleet
  vợt cầu lông proace
  ơi, cho nên sẽ không nói với ngươi.” Thần Tài lời lẽ c̣n hùng hồn, phi thường có lư, biểu hiện được thập phần quan tâm tiên hữu.

  “Ta, ta…………. Ngươi, các ngươi…..” Nguyệt Lăo bắt đầu nói năng lộn xộn.”
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1